Monday, August 6, 2007

start!

"Ik heb geen blog nodig want ik zal iedereen via mail op de hoogte houden van mijn avonturen. Bovendien heb ik al een Flickr pagina en dat is toch bijna hetzelfde?"

Tot zover mijn mening 2 maanden geleden.

Ondertussen heb ik geleerd dat het niet evident is iedereen persoonlijk te mailen. En die Flickr pagina wordt wel ge-update, maar of een foto echt meer dan duizend woorden waard is, staat ter discussie.
Of een blog de juiste oplossing is voor dit probleem zal nog moeten blijken. Wordt vervolgd! Want daar staat of valt een blog mee: updates! Niet meteen mijn sterkste kant. Maar goed, wie weet word ik een fervent blogger die alles met de wereld deelt. Tot de kleur van mijn kaka toe! Of gaat dat te ver?
Dat brengt mij meteen bij mijn grootste bezwaar: Waarom denken al die 'bloggers' dat ze interessant genoeg zijn om de wereld lastig te vallen met hun hersenspinsels en lotgevallen? Is het geen teken aan de wand dat ze tijd hebben om dat alles aan de computer toe te vertrouwen?
Deze blog doet alvast geen pogingen om uniek te zijn of om bovenstaande bezwaren te ontkrachten. Verwacht geen spanning en sensatie. Voorlopig beperken mijn avonturen in de US zich tot een wat lang uitgevallen vakantie met opvallend veel computer-tijd.
Wat valt er dan wel te verwachten van fred blogt? Ik hoop jullie te verblijden met antropologische bedenkingen bij het gedrag van 'Homo Americanus' en beschrijvingen van mijn wedervaren. Alsof we op cafe zitten en ik het grote woord voer! Vandaar dat er een mogelijkheid is 'comments' achter te laten. Kwestie van iedereen aan het woord te laten.

Voila, eerste vaststelling: bloggen doet schrijven! Ik had niks te zeggen en kijk: een halve pagina vol woorden!
Goed begonnen is half gewonnen, toch?

1 comment:

Anonymous said...

Goe plan, Fred.
Ik werk nachtshift tegewoordig dus elke dag een bladzijde of vijf is goe.

Wuss.